Verezzi - Borgata Piazza, Piazza Sant'Agostino
Verezzi (Savona)